Sisällöntuotanto digitaalisissa julkaisuissa

Sisällöntuottajan rooli on nyky-yhteiskunnan työympäristössä on erittäin laajaksi kasvanut käsite henkilöstä joka sanan mukaisesti tuottaa sisältöä jollekin yritykselle tai organisaatiolle. Lyhyesti kuvailtuna sisällöntuottajat kirjoittavat yritysten julkisia lausuntoja ja päivittävät näiden sosiaalisen median kanavat, kirjoittavat blogi tekstejä sekä artikkeleita ja toimivat tarpeen mukaan niin valokuvaajina kuin graafikkoinakin. Esimerkkeinä esimerkiksi valaisinfirman sisällöntuottaja, joka matkustaa ympäri maata/maailmaa kuvaamassa yrityksen suunnittelemia ja toteuttamia valaisinratkaisuja, muokkaavat kuvat silmää miellyttäviksi ja myyviksi, kirjoittavat aiheesta blogi tekstin tai artikkelin, ja julkaisevat kyseisen kokonaisuuden yrityksen omassa blogissa / yrityksen omilla nettisivuilla sekä levittävät jutun sisällön kaikelle kansalle nähtäväksi. Toisena esimerkkinä mainittakoon vaikkapa mainostoimiston sisällöntuottaja, jonka tehtävän kuvaan kuuluvat muun muassa mainosten teko alusta loppuun, ulkopuolisen yrityksen (mainoksen maksajan) mielen mukaisesti ja yritystä mahdollisimman hyvin edustavaksi sekä myyväksi. Jälkeisessä esimerkissä on myös mahdollista, että työnkuva on jaettu kahtia erikseen mainoksen ulkoasun suunnittelevalle graafikolle, ja sisällöntuottaminen eli mainostekstin teko erikseen toiselle henkilölle.

Sisällöntuottaja myös kantaa täyden vastuun omista kirjoituksistaan, eivätkä esimerkiksi mielipidekirjoitukset yritysten nettisivuilla saati lehdissä kuulu sisällöntuottajan piiriin. Painetun lehden sisällöntuottajista mainittakoon sen verran, että työ käytännössä samaa kuin digitaalisen sisällöntuottajan, tässä tapauksessa vain käytetään Internetin sijasta printtilehteä. Vaikka työt ovatkin samanlaatuisia, ja usein yksi sisällöntuottaja saattaa tehdä töitä freelancerina sekä Internet julkaisuihin, että lehtiin, täytyy silti muistaa että työnkuvat eroavat suuresti tuottamiseen käytettävien ohjelmien sekä materiaalien osalta. Sisällöntuottajan kannattaa valita tekeekö työuraansa ennemmin vakituisena työntekijänä vai freelancerina. Vakituisilla työntekijöillä on taattu kuukausipalkka, kun taas freelancerina toimiessa välttää ne yritysten ns ”kuivat kaudet” jolloin itsensä voi työllistää jonkun muun yrityksen alaisena. Saattaa myös olla, että freelancerina tienaa paikoittain enemmän, mutta vaarana on aina se ettei välttämättä löydä työnantajaa, ja näin ollen vakituinen työpaikka on taasen parempi vaihtoehto. Kyseessä on siis hyvin hankala työ juuri siinä mielessä, että täytyisi osata seurata maailman tilannetta sen verran, että osaa valita itselleen sopivamman toimintamallin.

Työnkuvasta riippuen sisällöntuottaja joko päättää tai on ennalta päätetty, mistä hän kirjoittaa. Vasta siinä vaiheessa saattaa kohdata ongelmia kun tekstiä täytyy varsinaisesti ruveta kirjoittamaan. Sisällöntuottajan työssä on myös usein deadlinet, mutta tekstin syntymisen kanssa kannattaa ottaa aikansa. Kun inspiraatio kirjoittamiseen löytyy, kannattaa tekstiä kirjoittaa maksimissaan 3-4 tuntia, riippuen kirjoittajan resursseista. Näin koko tekstiä sitoo yhteinen punainen lanka ja tekstin yleinen rakenne pysyy paremmin kasassa, kun osaa ajoittaa tekemisen ja tauot hyvin. Teksti kannattaa myös tarkistaa kirjoitusvirheiden ja turhien toistojen varalta ennen kun sen lähettää oikolukijalle, joka lukee tekstin läpi, tarkistaa kieliopin ja tekee viimeiset tarvittavat yksityiskohtaiset korjaukset.

 

 

 

Sisällöntuotanto käsitetään usein kirjoittamisen muodossa, mutta se saattaa pitää sisällään paljon muutakin. Esimerkiksi useimmiten graafikot ovat sisällöntuottajan roolissa, sillä he tuottavat kirjaimellisesti sisältöä nettisivuille ja niiden julkaisuihin, pääasiassa kuvien sekä videoiden muodossa. Myös yrityksien sivujen ulkoasujen sekä logojen suunnittelu luetaan kuuluvaksi sisällöntuotannon piiriin. Myös sisällöntuottajina toimivat graafikot työskentelevät usein joko tunti- tai urakkapalkalla freelancereina. Tämä toimintamalli on sekä heille, kuvittajille että kirjoittajille usein hedelmällinen sen sisältämän vaihtelevuuden vuoksi.

Sisällöntuottajat vastaavat siis hyvin pitkälle siitä mitä kuluttajat näkevät nettisivuilla, oli se sitten tekstiä, kuvia, videoita, mitä ikinä. Hyvät sisällöntuottajat takaavat myös paikkansa yhteiskunnan rattaissa, sillä työnsä kunnolla osaavia alan ammattilaisia on huomattavasti vähemmän kuin pelkkiä kirjoittajia tai graafikoita. Työnkuva on siis laajempi kuin edellä mainituilla, ja näin ollen vaatii se yleisesti ottaen vielä enemmän vankkaa osaamista ja kattavaa koulutustaustaa.