Segmentointi ja suuntautuminen on tärkeää

Useamman yrityksen kompastuskivi on halu tuottaa kaikille kaikkea. Tai ainakin luoda sellaisia tuotteita tai palveluita, jotka palvelevat mahdollisimman montaa eri segmenttiä tai monia erilaisia ihmisiä. Tämä ei kuitenkaan ole useinkaan se menestyksen avain, sillä tällaiset kompromissiratkaisut eivät useinkaan tyydytä kenenkään tarpeita täydellisesti. Tärkeämpää olisikin keskittyä sataprosenttisesti juuri valittuun segmenttiin, ja pitäytyä siinä.

Segmentointi

Keskity valittuun asiakasryhmään

Tietenkin riippuu vahvasti myös, että miten suuresta yrityksestä on kyse, ja mille alalle se on suuntautunut, mutta pääsääntöisesti alalla kuin alalla on syytä hieman katsoa, että kenelle tuotteet tai palvelut on ensisijaisesti tarkoitettu. Jos ei osaa nimetä yhtäkkiä yhtäkään potentiaalista ostajaa yrityksen tuotteille tai palveluille, ei niitä siinä tapauksessa ole välttämättä paljoa. Miten segmenttejä sitten voidaan lähteä luomaan, ja mistä tietää, kenelle tuote on tarkoitettu käytettäväksi, tai palvelu koettavaksi?

Luo mielessäsi kuva asiakkaasta

Useimmiten yritysidea lähtee käyntiin jonkin tarpeen tunnistamisesta. Jokin tuote tai palvelu on puutteellinen, tai sitä ei ole vielä ollenkaan olemassa. Tällöin yritysidean keksijä tunnistautuu jopa itse mahdolliseksi asiakkaakseen, ja voikin ruveta skannaamaan tuotteensa tyypillistä käyttäjää jopa itsensä kautta. Tyypillisiä, yksinkertaisia kysymyksiä mahdollisen asiakkaan suhteen ovat esimerkiksi:

  • Minkä ikäinen potentiaalinen asiakas on?
  • Mitä henkilö tekee työkseen?
  • Mitä hän tekee vapaa-ajallaan?
  • Mitkä asiat ovat juuri hänelle tärkeitä tuotteissa ja palveluissa?Nämä asiat voivat kuulostaa jopa itsestään selviltä, mutta silti yllättävän usein kokeneissakin ja ammatillisissa yrityksissä nämä peruskysymykset jäävät kysymättä, kun ollaan niin innoissaan uuden kehittelemisestä. Näin käykin helposti start-upyrityksissä, kun ideoita luodaan nopeasti ja karsimatta. Start-upissa nimenomaan onkin usein ideana löytää niin sanottu Niche -markkina. Tämä tarkoittaa pienen pienetä segmenttiä, jotka käyttäisivät varmasti tuotetta paljon. Ne voivat olla esimerkiksi johonkin subkulttuuriin kuuluvia henkilöitä, jotain tiettyjä arvoja edustava ryhmä tai jossain tietyssä elämänvaiheessa olevat ihmiset, joille ei ole markkinoilla tarjolla ratkaisua heidän senhetkiseen ongelmaan.

Aina ei tarvitse tuottaa parempaa

Toinen yleinen harhakäsitys, missä ei oteta käyttäjäryhmää ja segmenttiä huomioon, on tuotteiden kehitys. Ajatellaan, että aina on syttä luoda parempaa ja kehittyneempää versiota tuotteista, mutta useimmiten tämä myöskin nostaa tuotteen hintaa markkinoilla. Tämä voikin olla hyvinkin epäsuotuisa muutos asiakasryhmälle. Esimerkiksi puhelimissa kaikki eivät haluakaan kehittyneintä ja uusinta versiota, vaan yksinkertaisempi ja havlempi perusmalli voikin olla juuri se, mitä potentiaaliset asiakkaat ovat vailla. Mieti siis aina, kenelle tuotetta valmistat! Älä kuitenkaan sorru liiaksi stereotypioihin ja yleistyksiin, sillä kaikki ovat kuitenkin yksilöitä, joiden tarpeita et voi ennustaa liiaksi.