Miten liiketoimintaa kehitetään?

businesd

Liiketoiminnan kehittyminen on olennainen osa yrityksen toimintaa. Kehityksen tulisi olla jatkuvaa ja ajan hermolla olevaa, ottaen huomioon kuitenkin yrityksen resurssit. Liian suuria harppauksia ei kannata aina tehdä, sillä pitkäjänteinen kehitystyö tuo usein parhaan tuloksen.

Eräs erittäin merkittävä asia liiketoiminnan kehittymistoiminnassa on toimialarajojen ylittäminen. Tällä tavoin, yritykset saavat itselleen arvokasta vertailukohtaa omaan toimintaansa ja parhaassa tapauksessa, voi jopa syntyä yhteistyötä yli rajojen.

Kehittämistoiminta tarvitsee kuitenkin johtoon henkilön tai henkilöitä, joilla on vahva sisäinen näkemys, valmius tehdä rohkeitakin päätöksiä ja taito ottaa hallittuja riskejä. Tällä yhdistelmällä, kuitenkin riskitekijät punniten, saadaan yleisesti ottaen aikaiseksi todella innovatiivistä liiketoiminnan kehitystä.

Yleisesti kehitystyö on hyvä aloittaa, hahmottamalla tarve ja suuntta mihin yritystä jatkossa halutaan luotsata. Päämäärättömästi, ei kehitystyötä voi tehdä, sillä selkeät tavoitteet antavat myös selkeän polun kulkea. Kehitysryhmään tulisi kuulua ainakin vastuunkantaja, fasilitaattori, koollekutsuja eli ongelman tiedostaja, hankkeiden käynnistäjä ja omistaja sekä pääomasijoittaja. Tällä ryhmällä on kokonaisvaltainen katsantokanta aiheeseen ja siksi he pystyvätkin hahmottamaan hyvin suuntaviivat hankkeelle.

Normaalisti mihin tahansa kehitystyöhön, kuuluu pilottihankkeiden käyttö ja sama malli toimii myös liiketoiminnan kehitystyössä. Näiden pilottihankkeiden tavoitteena on luoda kestävä ja toimiva malli lopulliselle toiminnalle, sekä korjata ja havannoida esiin tulevat epäkohdat jo kokeiluvaiheessa.

Asiat jotka kehitystötä tehdessä tulisi pitää mielessä, ovat muutoksen johtamisen varmistaminen, muutosvaiheessa kilpailukyvystä huolehtiminen, muutoksen jalkauttaminen työyhteisöön ja strategisen ajattelun vahvistaminen yrityksen jokaisella tasolla. Näillä eväillä liiketoiminnan kehitys auttaa yritystä kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälistymisen tiellä, kohti suurempia haasteita ja markkinoita.

Jos kehitystyölle ei tunnu löytyvän aikaa ja osaamista yrityksen sisältä, on markkinoilla lukuisia konsultteja jotka toimivat mainitulla kentällä, auttaen, opastaen ja laatien suunnitelmia tavoitteisiin pääsemiseksi. Joskus on hyvä tehdä tämänkaltainenkin ratkaisu ja palkata ulkopuolinen liiketoiminnan kehittäjä, hoitamaan asiaa eteenpäin.

Lopuksi voisi vielä muistuttaa kehitystyön tärkeydestä ja siitä kuinka ensiarvoisen tärkeää olisi budjetoida kyseinen toiminta jo valmiiksi vuosittaiseen talousarvioon.

 

 

Sosiaalinen media ja sen tuomat hyödyt ja haitat yritystoiminnalle

social media

Some eli toisin sanoen sosiaalinen media, on osa meidän jokaisen elämää nykyisin. Siitä on tullut alunperin luultua suurempi ilmiö, joka sallii meidän jakaa ja vastaanottaa niin yksityiselämän kuin yrityselämän tietoja, markkinointia ja auttaa kontaktoitumisessa. Miksi sitten sosiaalinen media on tullut niin suosituksi ja myös tehokkaaksi tavaksi esimerkiksi yritysten markkinoinnissa? Yksi suuri syy on varmasti se, että se sallii vuorovaikutteisen kanssakäymisen asiakkaan ja yrityksen välillä aiempaa paremmin. Sosiaalisen median noustessa laajaan suosioon , myös koko yhteiskunnan tuotanto-ja jakelurakenne sekä talous ja kulttuuri ovat alkaneet muuttaa muotoaan. Kokonaisuutena siis somen maailmanvalloitus, on myös muuttanut koko kokemaamme maailmaa todella vahvasti. Sosiaalisessa mediassa sisältö eroaa perinteiseen markkinointisisältöön siinä, että somessa se saattaa hyvin pitkälle olla myös käyttäjien tuottamaa, kun aiemmin kaikenlainen markkinointi sisältö oli vain ja ainostaan markkinoinnin ammattilaisten kädenjälkeä. Esimerkkinä voidaan ottaa yrityksen Facebook, Instagram tai Twitter sivut, joissa asiakas voi kertoa kokemuksistaan yrityksestä ja jakaa tämän tiedon nopeasti todella laajalle ihmmismäärälle. Jos kyseinen kokemus on myönteinen, tämä kaikki on yritykselle ilmaista markkinointia, joka vielä helposti alkaa kertautua netin ihmeelllisessä maailmassa. Kolikon toinen kääntöpuoli on kuitenkin, että kokemuksen ollessa negatiivinen se tavoittaa suuren joukon ihmisiä ja somessa kokemukset/arvostelut harvoin kulkevat minkäänlaisen suodattimen läpi. Tällä tarkoitamme, että ihmisen ollessa esimerkiksi kiihtyneessä tilassa saatuaan vaikkapa huonoa asiakaspalvelua, hän helposti suoltaa nettiin tarinan, jossa parhaassa tapauksessa on vielä pieni liioittelun lisä  mukana. Kolikolla on siis aina kaksi puolta, niin myös somen kohdalla. Tärkeää on kuitenkin  myös muistaa lukijan vastuu, kaikkea lukemaamme tulisi käsitellä kriittisesti ja lopettaa asioiden musta-valkoinen ajattelu. Sosiaalinen media on upea ja hieno keksintö, mutta niin siinä kuin muissakin asioissa elämässä tulee pitää järki kädessä!

Yrityksen kirjanpito-ohjelmat

kirjanpito

Nykyisillä yrityksillä on mahdollisuus valita, hoitavatko taloushallinnon perinteisellä tavalla kirjanpitotoimiston kautta, netissä itsenäisesti vai yhdistelmänä, kirjanpitotoimiston kautta ja tietojen lähetyksen tapahtuessa sähköisesti.

Nettipohjaiset taloushallinnon ohjelmat säästävät yleensä rahaa ja ovat helppoja käyttää. Niiden kanssa toimivalla täytyy kuitenkin olla edes jonkinlainen kirjanpidon perustaito pohjalla, että kirjanpito olisi kaikin puolin oikeellista sekä kannattavaa näin hoidettuna. Täytyy kuitenkin muistaa että kirjanpitovelvollisuus on laissa määrätty ja sen rikkomisesta voi seurata rangaistus.

Ohjelmia on valittavana lukuisia ja helposti saattaakin tulla valinnanvaikeus, jokaisen kehuessa ja mainostaessa omaa ohjelmaansa. Hintoja kannatta myöskin vertailla, ettei ota ensimmäistä tielle osuvaa taloushallinnon ohjelmaa. Muutamia paljon käytettyjä ohjelmia on Tietosuunta, PasseliVisma ja Asteri jotka kaikki toimivat joustavasti monenlaisilla yrityksillä. Ohjelmiston hintaan kuuluu myös tukipalvelut, jotka on hyvä olla olemassa, kun ongelmia esiintyy.

Esimerkiksi Tietosuunnalla on tarjota laskutus, kirjanpito, palkat, ostot, asennuspalvelu, etäkäyttö-aputoiminto ja koulutus asiakkailleen. On helppoa, jos ostettava ohjelma on jo valmiiksi sellainen, joka voi kattaa yrityksen kasvaessa tai laajentuessa sen tarvitsemat taloushallinnon palvelut.

Hinnat eivät ole päätä huimaavia näillä netin taloushallinnon ohjelmilla. Erittäin laadukkaan ohjelman voi saada yritykselleen noin 200-400€ ja siihen kuukausittaiset maksut ovat normaalisti noin 20-40€/kk.

Tärkeää ohjelmistoa valittaessa on myös, että sitä käyttävät henkilöt kokevat sen loogiseksi ja helposti ymmärrettäväksi käyttää. Vain näin voidaan kirjanpito hoitaa lain määräämällä ja tehokkaalla sekä taloudellisella tavalla. Ihanteellinen tilanne on, jos yrityksessä (kuinka pieni tahansa), olisi aina vähintään kaksi henkilöä jotka hallitsevat ohjelman käytön suvereenisti. Silloin ongelmatilanteilta todennäköisimmin tullaan välttymään.

Toinen markkinoita tällä hetkellä hallitseva taloushallinnon ohjelma on PasseliVisma. Tämä ohjelma tarjoa periaatteessa samoja palveluja asiaikkailleen kuin Tietosuuntakin. Sivusto Vismalla on ehkä helpommin navigoitava, ja nykyaikaisemman oloinen. Tuki on jatkuvasti saatavilla myös täällä, mutta myös nykyaikaisesti Live-chatin muodossa.  Visma on myöskin koventanut kilpailua tarjoamalla palveluja joita Tietosuunnalla ei ole valikoimissaan, kuten perintä, rahtikirjat, soittolistat, projektiseuranta, lomakkeiden monikielisyys ja tarjoukset. Nämä vain muutamia mainitakseni.

Kuten huomata siis saattaa käsite kirjanpito on laajentunut todella paljon ja sen alaisuuteen kuuluukin nykyään paljon enemmän toimintoja kuin ennen. Valinta voi yrittäjälle olla vaikea tehdä, minne päin kallistua, että yrityksen tärkeä taloushallinto tulisi hoidettua mahdollisimman hyvällä tavalla. Tässä kannattaa apua pyytää puolueettomalta asiantuntijalta, ettei anna myyntipuheiden vahingossa viedä mukanaan. Netissä on myös ohjeita siitä mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota ohjelmaa valitessa. Yrityksen omistajalla täytyy myös olla selkeys mitä hän tarvitsee, niin kutsutulla mutu tuntumalla ei tätä ohjelmaa voi ruveta yritykselleen valitsemaan.

On myös yrityksiä jotka ovat tehneet ratkaisun lähteä hoitamaan kirjanpitoa exel-taulukko pohjalta. Tämäkin on täysin varteenotettava vaihtoehto, joka kuitenkin edellyttää hiukan parempaa tietoutta kirjanpidosta, koska tässä ei ole ohjelmaa ja sen tukea auttamassa ja opastamassa. Tässä vielä luetteloa tunnetuimmista kirjapito-ohjelmista netissä.

 • Tietosuunta
 • Datanimike
 • e-conomic
 • Netvisor
 • Passeli
 • EmCen
 • Merit Aktiva
 • Henix
 • NetBaron
 • Bitmill
 • Asteri
 • Visma

asteri

Ainekset toimivaan verkkosivuun!

slow or fast

Miten laatia toimivat verkkosivut, niin että sivujen käyttäjä kokee sivujen käyttämisen miellyttäväksi ja haluaa palata sivuille uudelleen? Tässä artikkelissa listaamme  ja käsittelemme muutamia tärkeitä asioita joiden ainakin tulisi olla kunnossa, jos toivoo sivujensa olevan miellyttävät käyttää.

Uskallanpa väittää että ykkösenä listalla tulee sivujen aktiivuus, toiminnallisuus ja se että sivujen päivityksestä huolehditaan säännöllisesti. Mielummin liian usein kuin liian harvoin, on hyvä nyrkkisääntö! Jos nettisivuilla ei ole mitään luettavaa, tekemistä tai aktivoivaa…miksi sinne edes mennä. Sivuilla tulisi minimissään olla noin 300 sanaa ja sivujen esittely, joka koukuttaa lukijan heti ensimetreiltä. Ei kukaan halua lukea tylsiä sivuja, joissa ei ole riittävästi sisältöä. Eli toisinsanoen käy sisältöäsi läpi säännöllisesti, tarkista että linkkisi ovat aktiivisia ja että sisältösi on ajantasalla, tämä on sääntö jota ei voi korostaa liikaa. Sivustojen tulee olla kuin elävä organismi, joka kasvaa ja kehittyy kokoajan luopuen turhasta sisällöstä tarpeen niin vaatiessa.

Toisena listalla on käyttäjäystävällisyys, tarkoittaen sitä että sivuilla ns. surffailevan on helppoa käyttää ko. sivuja ja sisältö on asianmukaista sekä helposti löydettävää. Nykyaikana ihmisillä ei ole aikaa tai kärsivällisyyttä etsiä tietoa, jonka pitäisi olla saatavilla vain yhdellä napin painalluksella. Sivujen tulisikin olla helposti muokattavia ja hallinnoitavia. Sisällönhallintajärjestelmän oikeanlainen valinta vaikuttaa myös paljon käyttäjäystävällisyyteen, joten siihen kannattaa paneutua huolellisesti! Mitkä ovat sivustosi tärkeimmät sivut ja missä sijaitsee kaikista hyödyllisin sisältö? Mieti sivuja käyttäjän näkökulmasta. Miksi, miten, milloin ja mihin ovat kaikki hyviä kysymyksiä esittää.

Kolmas, eikä suinkaan yhtään vähäpätöisempi asia on, mikäpä muukaan kuin TADAA, latausnopeus, asia joka saattaa saada sivuilla käyvän suorastaan raivohulluksi! Sivujen täytyy olla hyvin tehdyt ja optimoidut että ne toimisivat hyvin ja nopeasti. Edelleen palaan kakkoskohtaan, jossa mainitsin nykyihmisen olevan liian kärsimätön odotteluun.

Nyt tuleekin tärkeä asia, eli hakukoneoptimointi. Sivut joita ei ole linkitetty mihinkään tai niiden toiminta on muuten vain minimalistista, eivät todellakaan ole millään Top 10 listoilla. Se että ihmiset löytävät sivuston, on kuitenkin aika olennainen asia, vai mitä?

Viidentenä vaan ei vähäisimpänä, on sivujen selkeys. Liikaa ei kannata lähteä kikkailemaan…sama sääntö joka pätee myös muillakin elämän osa-alueilla. Eli kannattaa pitää mielessä, että grafiikan tulee olla selkeää ja käyttäjäystävällistä. Kuvien, otsikoiden ja erilaisten välimerkkien lisääminen pitkiin teksteihin pitää mielenkiinnon yllä, niin että lukija jaksaa keskittyä ja lukea tekstin loppuun saakka kyllästymättä.

 

 

Casino- ja pelisivustojen ulkoasun design

Internet on täynnä erilaisia pelisivustoja ja tällä kertaa paneudummekin aiheeseen hieman tarkemmin. Tutustumme sivustojen rakentamiseen ja niiden ylläpitämiseen sekä siihen, miten esimerkiksi netticasinoiden sivustot toimivat käytännössä. Nettisivuja voi kirjaimellisesti olla miljoonia erilaisia ja internetin pelisivutkin voivat erota toisistaan huomattavasti, joten mietimmekin, olisiko yhtä takuuvarmasti vierailijoita keräävää designia olemassa?

Näitä sivuja suunnitellessa pitää muistaa kuitenkin monia asioita nimenomaan pelien toimivuuden kannalta. Etenkin jos sivuston vierailijat ja ylläpito kommunikoivat keskenään (kuten esimerkiksi pelisivustojen asiakaspalvelut usein tekevät), tulee tämä ottaa huomioon jo sivustoa kehiteltäessä. Julkaisujärjestelmästä riippuen itse sivuston luominen voi olla hyvinkin yksinkertaista, mutta toisaalta simppeleitä sivustojärjestelmiä käyttämällä saattaa lopputuloskin olla hieman vajaa.

Ulkoasu ja sisältö ovat kaiken A ja O myös pelisivustoilla, joten lue alta meidän vinkkimme oman pelisivuston tai netticasinon luomiseen.

playtech

Mitä tarvitaan netticasino-sivustolla?

Koska näitä sivustoja luodaan pelien tarjoamiseen, on ensinnäkin tärkeää valita oikeanlaiset pelit. Tällä hetkellä pelejä tarjoavat monet eri tuottajat ja heiltä voi tilata myös oman alustan pelisivustolleen. Yksi parhaista on varmasti Playtech, jonka pelejä löytyy suosituimmilta casinoilta ja pelisivustoilta. Parhaat ja tunnetut pelit houkuttelevat vierailijoita sivuille automaattisesti, ja mikäli sivun ulkoasun design on onnistunut, nämä vierailijat myös jäävät sivustolle pelaamaan! Erilaisista casinopeleistä voi lukea lisää osoitteessa http://www.casino-oppaat.com. Toisaalta jos etsit ilmaisia pelejä, joita voit lisätä sivuillesi, voit hakea valmistajia helposti ihan Googlellakin. Pelinvalmistajan lisäksi saatat tarvita muitakin ulkoisia palveluita, kuten erilaiset maksupalvelut tai asiakaspalvelutoimintaan erikoistuneet palvelut. On hyvä tarjota paljon erilaisia maksutapoja, sillä loppupeleissä niitä tarvitaan nimenomaan tulojen saamiseksi ja jotkut pelaajat saattavat hakea nimenomaan esimerkiksi mobiilimaksutapoja.

Pelisivusto saattaa pelityypeistä riippuen tarvita erillisen lisenssin. Mikäli haluat tarjota perinteisiä nettipelejä, joista ei esimerkiksi voi voittaa rahaa, et todennäköisesti tarvitse erillisiä lupia tai lisenssejä. Erityisesti Suomessa casinosivustoille on tarkkoja sääntöjä, joten tähän asiaan kannattaa tutustua ennen koko kasinoprojektin aloittamista, sillä ethän halua homman tyssäävän lupien puuttumiseen, kun pelisivusto vihdoin on valmis.

pelisivu

Ulkoasun suunnittelu

Yksinkertaisuus on kaunista, ainakin kotimaisilla pelisivustoilla. Kärjistetysti voisi nimittäin sanoa, etteivät suomalaiset pelaajat juurikaan lankea ylenpalttiseen mainontaan tai muihin koristeisiin joita näkee etenkin amerikkalaisilla nettipelisivuilla. Tietenkin esimerkiksi netticasinon tulee näyttää tasokkaalta ja laadukkaalta, sillä sivuston omistaja haluaa heidän luottavan sivustoon tarpeeksi käyttääkseen rahaa siellä. On hyvä välttää liiallisia valikoita jotta ei syntyisi turhaa sekavuutta. Toisaalta taas yleistä tietoa on hyvä olla runsaasti, sillä se lisää luotettavuutta nettisivuilla vierailijoiden parissa.

Monilla nettipelejä tarjoavilla kotisivuilla pelit löytyvät heti etusivulta, jossa ne vetoavat vierailijoihin heti ensimmäisellä kerralla sivustolle saapuessa. Lisäksi on hyvä asettaa erilaiset pelikampanjat tai tarjoukset heti etusivulle samasta syystä. Rekisteröitymis- ja sisäänkirjautumisosio on myös hyvä laittaa heti etusivulle. Mikäli peli- tai casinosivustosi käyttää HTML-kieltä, on kirjautumistoiminnon lisääminen sivuillesi varsin helppoa.

Pelisivustojen turvallisuus

Emme voi korostaa liikaa, kuinka tärkeää turvallisuus on etenkin rahapelejä tarjoavilla nettisivuilla.  Hakkerit ovat ikävä kyllä valitettavan tavallisia netticasinoilla ja yksi suurimmista sivustojen turvallisuuden vaarantavista tekijöistä. Yksikin haitallinen isku saattaa kaataa koko sivuston ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa rahallisia tappioita niin sivuston ylläpitäjälle kuin sen asiakkaille, ja siitä suosta onkin hankalampi nousta enää takaisin pinnalle, mikäli vierailijoiden luottamus on mennyt. Tämän takia onkin kannattavaa satsata erilaisiin tietoturvajärjestelmiin heti alusta alkaen.

Tässä siis vinkkejä oman pelisivuston suunnitteluun ja luomiseen, toivotamme iloisia hetkiä oman kotisivun rakentamisen parissa. Parhaimmillaan nettipeliluola tai casinosivusto voi saada jopa tuhansia vierailijoita, kuten menestyneimmistä pelisivuista näkyy, mutta laadukkaan pelipaikan rakentamiseen tarvitaan kärsivällisyyttä sekä tietysti taitoa.

 

Yksinkertaisuus on kaunista ja toimivaa

Tällä kertaa paneudumme kotisivujen maailmaan, tarkemmin ottaen niiden designien yleisimpiin ongelmiin jotka usein liittyvät niiden monimutkaisuuteen. Yksinkertaisesti ja ytimekkäästi sanottuna yksinkertaisuus on kaunista ja toimivaa, eikö vain? Kukapa haluaisi mennä etsimään tietoa tai palveluita kotisivuilta jotka on rakennettu niin monimutkaisesti, ettet edes tiedä oletko itse asiassa oikeilla sivuilla. Mitä yksinkertaisemmin sivut on rakennettu, sitä parempi. Tämä on hyvä pitää nyrkkisääntönä aina kotisivujen suunnittelua ja toteutusta varten.

On erittäin yleistä että kotisivujen kasvun myötä ne muuttuvat monimutkaisemmaksi ja vaikeaselkoiseksi. Tämä pystytään korjaamaan tai ainakin ehkäisemään sillä että sivut suunnitellaan jo alusta alkaen yksinkertaisella konseptilla. Navigaation sisälle voidaan rakentaa jatkoa varten vaikka millä mitalla sisältöä, mutta itse index eli etusivu, navigaatio, mahdolliset mainokset, header (sivun yläosassa oleva palsta jossa on usein joku sivustoa esittävä kuva ja yrityksen logo) on hyvä asetella ajatuksen kanssa, että ne ovat helposti löydettävissä, eikä niitä ole tuupattu minne sattuu ajattelematta lopputulosta.

Kun kotisivujen designia lähdetään suunnittelemaan, on hyvä ajatella asiaa kuluttajan eli vierailijan näkökulmasta (varsinkin jos kyseessä on markkinointitarkoitukseen tehdyt sivut). Kuluttaja haluaa hienot, yksinkertaiset ja toimivat sivut, voidaan siis puhua että vierailijat ovat erittäin vaativia. Onhan tämä ihan normaalia, halutaanhan sitä joka paikassa kunnollista palvelua ja yleisilmettä. Mietitään että Juuso niminen asiakas menee vierailemaan etsimänsä yrityksen sivuilla, mutta hän alkaa jo alkuvaiheessa katsastamaan kahteen kertaan tuliko hän oikeaan paikkaan? Yritys on teettänyt sivut jonkin lukiolaisen koulutyönä ja työnjälki on myös sen mukaista, yläpalkista ei saa erotettua firman logoa, navigaatiopalkki huutaa monimutkaisuuttaan (ei mitään logiikkaa) ja itse sisältöä on vaikea erottaa koko paketista. Useimmiten kun yritys tilaa kotisivut esimerkiksi mainostoimistolta, jälki on myös sen mukaista, mutta kyllähän se maksaa yllättävän paljon. Nykyään on erilaisia palveluita joilla voidaan itse kätevästi rakentaa sivut, designien pieniä detaljeja myöten. Jos luet artikkeliamme siinä tarkoituksessa että haetkin vinkkiä tuleville sivuillesi, suosittelemme sinua tutustumaan ohjelmistoon nimeltä WordPress (joka vaatii kyllä hieman osaamista jo ennestään). Jos et ole lainkaan perillä mitä esimerkiksi HTML / CSS / JS / PHP ynnä muut vastaavat ovat, suosittelemme sinua menemään jollekin palveluntarjoajalle jonka kautta saat tehtyä sivut edelleen vielä helpommin. Google avittaa tässä vaiheessa hakusanalla helpot kotisivut tai vastaavaa. Usein valmiilla kotisivupakettien tarjoajille (esim. kotisivukone) on satoja, ellei tuhansia valmiita design pohjia joista voit itse valita, ja tokihan näitä voi muokata sitten halunsa mukaan (kaikkien henkilökohtaisen osaamisen rajoissa).

Useat sivustot joilla on tuhansia kävijöitä päivittäin omaavat erittäin laaja-alaiset mainostuskampanjat ja tekevät tällä ruhtinaallisen kasan rahaa. Vierailetpa sitten millä tahansa isolla iltapäivälehden sivulla, löydät asiaa ja materiaalia niin paljon että silmiä kirvelee. Tähän päälle vielä kymmenet eri banneri mainokset jotka pyörittävät erilaisia animaatiota ja flasheja. Koko sivuston taustalla oleva iso mainos sekoittaa pakkaa entisestään. Eipä hätää, nämä kaikki turhuudet saa blokattua adblock nimiselle sovelluksella joka asennetaan Internet selaimesi lisäosiin. Se piilottaa kaikki mahdolliset mainokset ja kotisivujen selaamisesta tulee huomattavasti miellyttävämpää. Onhan toki ihmisiä jotka pitävät mainoksista ja hamuavat palveluiden sekä tuotteiden perässä juurikin niiden ansiosta. En kuitenkaan usko että nämä henkilöt eksyvät edes lukemaan tätä artikkelia, eli edellä mainittu adblock vinkki ei tule pilaamaan heidän elämäänsä.

 

Tässä olikin tämänkertainen artikkelimme, toivon mukaan sait siitä kipinää inspiraatioille. Toivotamme sinulle oikein hyvää päivän jatkoa!

 

WordPress on Internetin suosituin sisällönhallintaohjelmisto

Matt Mullenwegin ja Ryan Borenin kehittämä WordPress sisällönhallintaohjelmisto on niittänyt matkansa aikana aivan huikean suosion. WordPress eli WP on tämänhetkisistä vastaavista ohjelmistoista koko Internetin suosituin. Vuoden 2015 alussa teetetyn tutkimuksen mukaan lähes neljännes kaikista maailman suosituimmista Internet sivustoista käytti WordPress sisällönhallintaohjelmistoa. Voidaan siis puhua todella massiivisesta suosiosta.

Kehitys alkoi vuonna 2013 ja WordPressin syntyperä juontaa juurensa blogien maailmasta, sillä jo edesmennyt blogeja tuottanut b2/cafelog niminen palvelu on toiminut WordPressin innoittajana. b2/cafelogin pääkehittäjänä toimi Michel Valdrighi niminen henkilö, kiitokset hänelle loistavasta alustustyöstä, sillä ilman sitä WordPressiä ei ehkä olisi olemassa? Ja onkin mielenkiintoista miettiä, millä WordPress olisi korvattu jos sitä ei olisi koskaan kehitelty? Luultavasti jollain vastaavalla ohjelmalla, mutta voin kertoa kokemuksen syvällä rinta äänellä että tästä ei sisällönhallintaohjelmisto voi enää parantua. Eli kuten aiemmin jo mainitsinkin, WP on juontanut juurensa blogeista, se itse asiassa kehiteltiin alussa ainoastaan blogeja varten. Suurempien kotisivujen tekeminen haluttiin mahdollistaa laajan ohjelmistopalvelun avulla ja tästä kehittäjät saivatkin idean. Ohjelmiston potentiaalia haluttiin hyödyntää entisestään ja vuonna 2005 pääkehittäjä Matt Mullenwegin muiden kehittäjien avustuksella (Ryan Boren, Matt Mullenweg, Peter Westwood) alkoi viemään WordPressiä enemmän sisällönhallintajärjestelmän suuntaiseksi. WordPressiin lisättiin uusien versioiden myötä niin sanottuja staattisia sivuja sekä sen ympärille rakennettiin kokonaan uusi paneeli jonka kautta sivustoja voitiin rakentaa sekä päivittää. Mukaan otettiin myös lisäosien asennus mahdollisuus ja nykyään lisäosia (eli plugineja) on olemassa jo yli 36 tuhatta kappaletta. Voit käydä tutustumassa ja selailemassa näitä lukuisia plugineja WordPressin viraillisilla kotisivuilla: WordPress.org/plugins/. WordPress on käyttäjilleen täysin ilmainen, sitä kutsutaan niin sanotuksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoksi. Useat lisäosat eli pluginit ovat kuitenkin maksullisia, sillä niitä työstää myös ulkopuoliset tahot. WP on koodattu PHP ohjelmointikielellä ja se käyttää MySQL tietokantaa pohjanaan. Aikojen saatossa ohjelmistossa on ollut puutteita vakauden ja toimivuuden suhteen, mutta nykyään WordPressin kehitys on jo niin pitkällä että ongelmia ei juurikaan enää ilmene.

Mitenkä tämä mielenkiintoinen ohjelmisto sitten toimii ja kuinka sen saa käyttöönsä? Useat web-hotelleja tarjoavat yritykset myyvät pakettina domainin ja FTP tilat joihin on jo valmiiksi asennettu WordPress ohjelmisto. Jos huomaat että web-hotellin hallintapaneelista ei kuitenkaan WP:tä löydy, sen voi asentaa erikseen lataamalla viimeisimmän version wordpress.org:sta, tarkemmat ohjeet asennukseen on saatavilla myöskin WP:n omilta sivuilta (englanniksi). Jos kaipaat asennusapua suomeksi, käytä Googlea, sieltä löytyy useampikin artikkeli asiaan liittyen. Kun WordPress on asennettu käyttövalmiiksi, sinun tarvitsee ainoastaan kirjautua hallintapaneeliin josta löytyy erittäin selkeät ohjeet kuinka sivustoa lähdetään rakentamaan. Valmiita sivupohjia on tarjolla tuhansittain joista voit valita mieleisesi. Pystyt rakentamaan sivuston vaivatta kuinka laajaksi haluat, oli kyseessä sitten yksinkertainen blogi, isompi foorumi, yksinkertainen markkinointisivusto yritykselle tai jotain muuta vastaavaa, onnistuu se vain muutamilla klikkauksilla. Kaikki lisäosat on valmiiksi rakennettu ja sinun ei tarvitse koskea itse lähdekoodiin lainkaan. Toki kaikkea voi muokata lähdekoodistakin, mutta tähän vaaditaan jo hieman enemmän osaamista. Jos siis olet ajatellut tekeväsi omat kotisivut tai blogin, suosittelen lämpimästi käyttämään WordPressiä. Se on vaivaton, helppo, ilmainen, suosittu ja vielä paljon muuta. Lisäksi se on optimoitu Googlen kanssa toimivaksi, sillä kaikki materiaali mitä sivuilta löytyy rekisteröityy myös Googlen hakukoneeseen, jolloin ihmisillä on helpompi löytää sivustollesi.

Informaatioarkkitehtuuri

Informaatioarkkitehtuuri tarkoittaa lyhyesti sitä, että verkkosivusto on rakennettu loogisesti niin että käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedon nopeasti ja vaivattomasti. Käsitteenä se tarkoittaa myös tieteenalaa, joka tutkii kaikenlaisen informaation erilaista luokittelua ja organisointia, ja sen ultimaattinen tarkoitus on helpottaa internetin käyttäjien hakeman tiedon löytämistä, tällöin informaatioarkkitehtuuri on rakennettu onnistuneesti ja hyvin. Digitaalista informaatioarkkitehtuuria kutsutaan usein myös informaatiosuunniteluksi, ja käytännössä sitä käytetään verkkosivustojen sekä -palveluiden, ja niiden sisällön järjestelyn yhteydessä. Mutta kyseisellä käsitteellä saatetaan viitata myös muuhun kuin digitaaliseen julkaisun rakentamiseen, kuten esimerkiksi vaikkapa kirjaston järjestelyyn, kirjojen, lehtien sekä musiikin osalta.

Informaatioarkkitehtuurien yleisimpiin suunnittelijoihin kuuluvat pääasiassa graafiset suunnittelijat, ohjelmoijat, verkkopalveluiden kehittäjät sekä suunnittelijat, tekniset arkkitehdit ja käyttöliittymäsuunnittelijat. Jokaisella alan ammattilaisella on suuri merkitys halutun lopputuloksen saamiseksi. Kun esimerkiksi ohjelmoijat sekä palveluiden kehittäjät ovat saaneet työnsä jonkin sivuston arkkitehtuurissa valmiiksi, annetaan tässä vaiheessa usein paino graafikolle (tai graafikoille) jotka tekevät sivuston ulkoasusta miellyttävän ja näin ollen parantavat sivun mukavuutta käyttäjille huomattavasti. Olennaisia tukipilareita informaation saatavuudessa ovat esimerkiksi sivustolla sijaitsevan tiedon yksityiskohtainen luokittelu eri kategorioihin / asiayhteyksiin, sekä yksinkertaiset navigaatio- sekä hakuohjelmat. Tässäkin tapauksessa myös graafisella ulkoasulla on merkittävä osa kokonaisuuden valmiiksi saattamisessa, ja ideaalissa lopputuloksessa sivusto kuulostaa sekä näyttää samasta puusta veistetyltä.

Hankaluuksiksi informaatioarkkitehtuurien toteuttamisessa luetaan muun muassa informaation määrällinen jatkuva ja loputon kasvu, useat kulttuurilliset sekä yksilölliset erot ihmisten näkökulmissa ja niiden moninaisuuksissa, ja ennen kaikkea pysyä ajan hermoilla sekä kärryillä jatkuvasti päivittyvissä standardeissa.

Informaatioarkkitehtien tyypillisiä dokumentteja ovat esimerkiksi graafiselle suunnittelijalle tehdyt mustavalkoiset piirrokset tehtävän sivuston elementtien tärkeysjärjestyksestä, sisällysluettelot tekstimuodossa, esitysohjelmilla toteutetut sivustojen prototyypit sekä sivu- ja sisältökartat. Muodollista koulutusta alalle ei juuri vielä tänä päivänä ole, joten useammat itsensä kyseisiksi työntekijöiksi lukevat omaavat erittäin laajan ja moninaisen koulutustaustan. Kyseiseksi työksi lasketaan suunnittelun ja tekemisen ohella myös neuvottelijana toimiminen eri asioiden suunnittelijoiden välillä.

Myös sisällönhallinta on keskeinen osa tyypillistä informaatiosuunnittelua. Tällä tarkoitetaan tiedon sekä tiedostojen luomista ja lopullista tuhoamista, tai erittäin pitkäaikaista arkistointia. Tuhottavaksi tiedoksi luetaan yleensä vanhenevat, vesileimatut, jäljitetyt sekä yksityishenkilöille tarkoitetut tiedostot. Suurin osa kaikesta datasta ja tiedosta kuitenkin arkistoidaan, vaikkei niiden myöhemmälle tarpeellisuudelle ole minkäänlaisia takeita.

Normaaleimpia ongelmia tiedostojärjestelmien informaatiossa ovat usein käyttäjien itsensä tekemät muutokset, sekaannukset, samojen asioiden toisto sekä yleistymään päin ollut heikko turvallisuus. Tämän takia järjestelmiä kehitetään jatkuvasti eteenpäin, jotta lopulta päästäisiin siihen ideaaliin lopputulokseen, että informaatio on loogisesti järjestelty niin, että sisällöstä hyötyviä ei missään vaiheessa johdeta harhaan väärillä tai vanhoilla tiedoilla tai dokumenteilla. Sen takia sivustoihin halutut muutokset käytetään yleisesti niiden tekijöiden läpi, ja dokumentit sekä muut tiedostot ovat tarkoin suojattu, jotta kolmannet osapuolet pysty sekoittamaan asioita keskenään ja aiheuttamaan näin turhaa vaivaa.

Eli informaatiosuunnittelun aloituksesta haluttuun lopputulokseen on hyvin pitkä matka. Ohessa mainitsemani ongelmat ja epäkohdat normeissa ovat vain mainintoja sekä esimerkkejä, eli oikeasti tuotantoprosessi sisältää vieläkin enemmän mahdollisia vastoinkäymisiä. Tämän takia järjestelmällistä toimintaa pyritään kehittämään juuri siihen suuntaan, että internet-suunnittelu olisi myös tekijöilleen helposti omaksuttavissa ja tehtävissä. Usein on myös päädytty käyttämään ratkaisuna erilaisia järjestelmiä, jotka hoitavat itsessään kaikki epäkohdat ja tekevät halutut muutokset käyttäjäystävällisemmäksi käyttäjäpalautteen perusteella, jolloin itse informaatioarkkitehtuurista vastaavien ei tarvitse tehdä kaikkea työtä palveluiden sekä sivustojen ylläpitämiseksi. Loppujen lopuksihan kaikista tärkeintä on saada aikaan toimiva palvelu, joka on käyttäjäystävällinen, ja josta löytää vaivatta kaiken tarvitsemansa.

 

Sisällöntuotanto digitaalisissa julkaisuissa

Sisällöntuottajan rooli on nyky-yhteiskunnan työympäristössä on erittäin laajaksi kasvanut käsite henkilöstä joka sanan mukaisesti tuottaa sisältöä jollekin yritykselle tai organisaatiolle. Lyhyesti kuvailtuna sisällöntuottajat kirjoittavat yritysten julkisia lausuntoja ja päivittävät näiden sosiaalisen median kanavat, kirjoittavat blogi tekstejä sekä artikkeleita ja toimivat tarpeen mukaan niin valokuvaajina kuin graafikkoinakin. Esimerkkeinä esimerkiksi valaisinfirman sisällöntuottaja, joka matkustaa ympäri maata/maailmaa kuvaamassa yrityksen suunnittelemia ja toteuttamia valaisinratkaisuja, muokkaavat kuvat silmää miellyttäviksi ja myyviksi, kirjoittavat aiheesta blogi tekstin tai artikkelin, ja julkaisevat kyseisen kokonaisuuden yrityksen omassa blogissa / yrityksen omilla nettisivuilla sekä levittävät jutun sisällön kaikelle kansalle nähtäväksi. Toisena esimerkkinä mainittakoon vaikkapa mainostoimiston sisällöntuottaja, jonka tehtävän kuvaan kuuluvat muun muassa mainosten teko alusta loppuun, ulkopuolisen yrityksen (mainoksen maksajan) mielen mukaisesti ja yritystä mahdollisimman hyvin edustavaksi sekä myyväksi. Jälkeisessä esimerkissä on myös mahdollista, että työnkuva on jaettu kahtia erikseen mainoksen ulkoasun suunnittelevalle graafikolle, ja sisällöntuottaminen eli mainostekstin teko erikseen toiselle henkilölle.

Sisällöntuottaja myös kantaa täyden vastuun omista kirjoituksistaan, eivätkä esimerkiksi mielipidekirjoitukset yritysten nettisivuilla saati lehdissä kuulu sisällöntuottajan piiriin. Painetun lehden sisällöntuottajista mainittakoon sen verran, että työ käytännössä samaa kuin digitaalisen sisällöntuottajan, tässä tapauksessa vain käytetään Internetin sijasta printtilehteä. Vaikka työt ovatkin samanlaatuisia, ja usein yksi sisällöntuottaja saattaa tehdä töitä freelancerina sekä Internet julkaisuihin, että lehtiin, täytyy silti muistaa että työnkuvat eroavat suuresti tuottamiseen käytettävien ohjelmien sekä materiaalien osalta. Sisällöntuottajan kannattaa valita tekeekö työuraansa ennemmin vakituisena työntekijänä vai freelancerina. Vakituisilla työntekijöillä on taattu kuukausipalkka, kun taas freelancerina toimiessa välttää ne yritysten ns ”kuivat kaudet” jolloin itsensä voi työllistää jonkun muun yrityksen alaisena. Saattaa myös olla, että freelancerina tienaa paikoittain enemmän, mutta vaarana on aina se ettei välttämättä löydä työnantajaa, ja näin ollen vakituinen työpaikka on taasen parempi vaihtoehto. Kyseessä on siis hyvin hankala työ juuri siinä mielessä, että täytyisi osata seurata maailman tilannetta sen verran, että osaa valita itselleen sopivamman toimintamallin.

Työnkuvasta riippuen sisällöntuottaja joko päättää tai on ennalta päätetty, mistä hän kirjoittaa. Vasta siinä vaiheessa saattaa kohdata ongelmia kun tekstiä täytyy varsinaisesti ruveta kirjoittamaan. Sisällöntuottajan työssä on myös usein deadlinet, mutta tekstin syntymisen kanssa kannattaa ottaa aikansa. Kun inspiraatio kirjoittamiseen löytyy, kannattaa tekstiä kirjoittaa maksimissaan 3-4 tuntia, riippuen kirjoittajan resursseista. Näin koko tekstiä sitoo yhteinen punainen lanka ja tekstin yleinen rakenne pysyy paremmin kasassa, kun osaa ajoittaa tekemisen ja tauot hyvin. Teksti kannattaa myös tarkistaa kirjoitusvirheiden ja turhien toistojen varalta ennen kun sen lähettää oikolukijalle, joka lukee tekstin läpi, tarkistaa kieliopin ja tekee viimeiset tarvittavat yksityiskohtaiset korjaukset.

 

 

 

Sisällöntuotanto käsitetään usein kirjoittamisen muodossa, mutta se saattaa pitää sisällään paljon muutakin. Esimerkiksi useimmiten graafikot ovat sisällöntuottajan roolissa, sillä he tuottavat kirjaimellisesti sisältöä nettisivuille ja niiden julkaisuihin, pääasiassa kuvien sekä videoiden muodossa. Myös yrityksien sivujen ulkoasujen sekä logojen suunnittelu luetaan kuuluvaksi sisällöntuotannon piiriin. Myös sisällöntuottajina toimivat graafikot työskentelevät usein joko tunti- tai urakkapalkalla freelancereina. Tämä toimintamalli on sekä heille, kuvittajille että kirjoittajille usein hedelmällinen sen sisältämän vaihtelevuuden vuoksi.

Sisällöntuottajat vastaavat siis hyvin pitkälle siitä mitä kuluttajat näkevät nettisivuilla, oli se sitten tekstiä, kuvia, videoita, mitä ikinä. Hyvät sisällöntuottajat takaavat myös paikkansa yhteiskunnan rattaissa, sillä työnsä kunnolla osaavia alan ammattilaisia on huomattavasti vähemmän kuin pelkkiä kirjoittajia tai graafikoita. Työnkuva on siis laajempi kuin edellä mainituilla, ja näin ollen vaatii se yleisesti ottaen vielä enemmän vankkaa osaamista ja kattavaa koulutustaustaa.