Miten liiketoimintaa kehitetään?

businesd

Liiketoiminnan kehittyminen on olennainen osa yrityksen toimintaa. Kehityksen tulisi olla jatkuvaa ja ajan hermolla olevaa, ottaen huomioon kuitenkin yrityksen resurssit. Liian suuria harppauksia ei kannata aina tehdä, sillä pitkäjänteinen kehitystyö tuo usein parhaan tuloksen.

Eräs erittäin merkittävä asia liiketoiminnan kehittymistoiminnassa on toimialarajojen ylittäminen. Tällä tavoin, yritykset saavat itselleen arvokasta vertailukohtaa omaan toimintaansa ja parhaassa tapauksessa, voi jopa syntyä yhteistyötä yli rajojen.

Kehittämistoiminta tarvitsee kuitenkin johtoon henkilön tai henkilöitä, joilla on vahva sisäinen näkemys, valmius tehdä rohkeitakin päätöksiä ja taito ottaa hallittuja riskejä. Tällä yhdistelmällä, kuitenkin riskitekijät punniten, saadaan yleisesti ottaen aikaiseksi todella innovatiivistä liiketoiminnan kehitystä.

Yleisesti kehitystyö on hyvä aloittaa, hahmottamalla tarve ja suuntta mihin yritystä jatkossa halutaan luotsata. Päämäärättömästi, ei kehitystyötä voi tehdä, sillä selkeät tavoitteet antavat myös selkeän polun kulkea. Kehitysryhmään tulisi kuulua ainakin vastuunkantaja, fasilitaattori, koollekutsuja eli ongelman tiedostaja, hankkeiden käynnistäjä ja omistaja sekä pääomasijoittaja. Tällä ryhmällä on kokonaisvaltainen katsantokanta aiheeseen ja siksi he pystyvätkin hahmottamaan hyvin suuntaviivat hankkeelle.

Normaalisti mihin tahansa kehitystyöhön, kuuluu pilottihankkeiden käyttö ja sama malli toimii myös liiketoiminnan kehitystyössä. Näiden pilottihankkeiden tavoitteena on luoda kestävä ja toimiva malli lopulliselle toiminnalle, sekä korjata ja havannoida esiin tulevat epäkohdat jo kokeiluvaiheessa.

Asiat jotka kehitystötä tehdessä tulisi pitää mielessä, ovat muutoksen johtamisen varmistaminen, muutosvaiheessa kilpailukyvystä huolehtiminen, muutoksen jalkauttaminen työyhteisöön ja strategisen ajattelun vahvistaminen yrityksen jokaisella tasolla. Näillä eväillä liiketoiminnan kehitys auttaa yritystä kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälistymisen tiellä, kohti suurempia haasteita ja markkinoita.

Jos kehitystyölle ei tunnu löytyvän aikaa ja osaamista yrityksen sisältä, on markkinoilla lukuisia konsultteja jotka toimivat mainitulla kentällä, auttaen, opastaen ja laatien suunnitelmia tavoitteisiin pääsemiseksi. Joskus on hyvä tehdä tämänkaltainenkin ratkaisu ja palkata ulkopuolinen liiketoiminnan kehittäjä, hoitamaan asiaa eteenpäin.

Lopuksi voisi vielä muistuttaa kehitystyön tärkeydestä ja siitä kuinka ensiarvoisen tärkeää olisi budjetoida kyseinen toiminta jo valmiiksi vuosittaiseen talousarvioon.

 

 

Sosiaalinen media ja sen tuomat hyödyt ja haitat yritystoiminnalle

social media

Some eli toisin sanoen sosiaalinen media, on osa meidän jokaisen elämää nykyisin. Siitä on tullut alunperin luultua suurempi ilmiö, joka sallii meidän jakaa ja vastaanottaa niin yksityiselämän kuin yrityselämän tietoja, markkinointia ja auttaa kontaktoitumisessa. Miksi sitten sosiaalinen media on tullut niin suosituksi ja myös tehokkaaksi tavaksi esimerkiksi yritysten markkinoinnissa? Yksi suuri syy on varmasti se, että se sallii vuorovaikutteisen kanssakäymisen asiakkaan ja yrityksen välillä aiempaa paremmin. Sosiaalisen median noustessa laajaan suosioon , myös koko yhteiskunnan tuotanto-ja jakelurakenne sekä talous ja kulttuuri ovat alkaneet muuttaa muotoaan. Kokonaisuutena siis somen maailmanvalloitus, on myös muuttanut koko kokemaamme maailmaa todella vahvasti. Sosiaalisessa mediassa sisältö eroaa perinteiseen markkinointisisältöön siinä, että somessa se saattaa hyvin pitkälle olla myös käyttäjien tuottamaa, kun aiemmin kaikenlainen markkinointi sisältö oli vain ja ainostaan markkinoinnin ammattilaisten kädenjälkeä. Esimerkkinä voidaan ottaa yrityksen Facebook, Instagram tai Twitter sivut, joissa asiakas voi kertoa kokemuksistaan yrityksestä ja jakaa tämän tiedon nopeasti todella laajalle ihmmismäärälle. Jos kyseinen kokemus on myönteinen, tämä kaikki on yritykselle ilmaista markkinointia, joka vielä helposti alkaa kertautua netin ihmeelllisessä maailmassa. Kolikon toinen kääntöpuoli on kuitenkin, että kokemuksen ollessa negatiivinen se tavoittaa suuren joukon ihmisiä ja somessa kokemukset/arvostelut harvoin kulkevat minkäänlaisen suodattimen läpi. Tällä tarkoitamme, että ihmisen ollessa esimerkiksi kiihtyneessä tilassa saatuaan vaikkapa huonoa asiakaspalvelua, hän helposti suoltaa nettiin tarinan, jossa parhaassa tapauksessa on vielä pieni liioittelun lisä  mukana. Kolikolla on siis aina kaksi puolta, niin myös somen kohdalla. Tärkeää on kuitenkin  myös muistaa lukijan vastuu, kaikkea lukemaamme tulisi käsitellä kriittisesti ja lopettaa asioiden musta-valkoinen ajattelu. Sosiaalinen media on upea ja hieno keksintö, mutta niin siinä kuin muissakin asioissa elämässä tulee pitää järki kädessä!

Yrityksen kirjanpito-ohjelmat

kirjanpito

Nykyisillä yrityksillä on mahdollisuus valita, hoitavatko taloushallinnon perinteisellä tavalla kirjanpitotoimiston kautta, netissä itsenäisesti vai yhdistelmänä, kirjanpitotoimiston kautta ja tietojen lähetyksen tapahtuessa sähköisesti.

Nettipohjaiset taloushallinnon ohjelmat säästävät yleensä rahaa ja ovat helppoja käyttää. Niiden kanssa toimivalla täytyy kuitenkin olla edes jonkinlainen kirjanpidon perustaito pohjalla, että kirjanpito olisi kaikin puolin oikeellista sekä kannattavaa näin hoidettuna. Täytyy kuitenkin muistaa että kirjanpitovelvollisuus on laissa määrätty ja sen rikkomisesta voi seurata rangaistus.

Ohjelmia on valittavana lukuisia ja helposti saattaakin tulla valinnanvaikeus, jokaisen kehuessa ja mainostaessa omaa ohjelmaansa. Hintoja kannatta myöskin vertailla, ettei ota ensimmäistä tielle osuvaa taloushallinnon ohjelmaa. Muutamia paljon käytettyjä ohjelmia on Tietosuunta, PasseliVisma ja Asteri jotka kaikki toimivat joustavasti monenlaisilla yrityksillä. Ohjelmiston hintaan kuuluu myös tukipalvelut, jotka on hyvä olla olemassa, kun ongelmia esiintyy.

Esimerkiksi Tietosuunnalla on tarjota laskutus, kirjanpito, palkat, ostot, asennuspalvelu, etäkäyttö-aputoiminto ja koulutus asiakkailleen. On helppoa, jos ostettava ohjelma on jo valmiiksi sellainen, joka voi kattaa yrityksen kasvaessa tai laajentuessa sen tarvitsemat taloushallinnon palvelut.

Hinnat eivät ole päätä huimaavia näillä netin taloushallinnon ohjelmilla. Erittäin laadukkaan ohjelman voi saada yritykselleen noin 200-400€ ja siihen kuukausittaiset maksut ovat normaalisti noin 20-40€/kk.

Tärkeää ohjelmistoa valittaessa on myös, että sitä käyttävät henkilöt kokevat sen loogiseksi ja helposti ymmärrettäväksi käyttää. Vain näin voidaan kirjanpito hoitaa lain määräämällä ja tehokkaalla sekä taloudellisella tavalla. Ihanteellinen tilanne on, jos yrityksessä (kuinka pieni tahansa), olisi aina vähintään kaksi henkilöä jotka hallitsevat ohjelman käytön suvereenisti. Silloin ongelmatilanteilta todennäköisimmin tullaan välttymään.

Toinen markkinoita tällä hetkellä hallitseva taloushallinnon ohjelma on PasseliVisma. Tämä ohjelma tarjoa periaatteessa samoja palveluja asiaikkailleen kuin Tietosuuntakin. Sivusto Vismalla on ehkä helpommin navigoitava, ja nykyaikaisemman oloinen. Tuki on jatkuvasti saatavilla myös täällä, mutta myös nykyaikaisesti Live-chatin muodossa.  Visma on myöskin koventanut kilpailua tarjoamalla palveluja joita Tietosuunnalla ei ole valikoimissaan, kuten perintä, rahtikirjat, soittolistat, projektiseuranta, lomakkeiden monikielisyys ja tarjoukset. Nämä vain muutamia mainitakseni.

Kuten huomata siis saattaa käsite kirjanpito on laajentunut todella paljon ja sen alaisuuteen kuuluukin nykyään paljon enemmän toimintoja kuin ennen. Valinta voi yrittäjälle olla vaikea tehdä, minne päin kallistua, että yrityksen tärkeä taloushallinto tulisi hoidettua mahdollisimman hyvällä tavalla. Tässä kannattaa apua pyytää puolueettomalta asiantuntijalta, ettei anna myyntipuheiden vahingossa viedä mukanaan. Netissä on myös ohjeita siitä mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota ohjelmaa valitessa. Yrityksen omistajalla täytyy myös olla selkeys mitä hän tarvitsee, niin kutsutulla mutu tuntumalla ei tätä ohjelmaa voi ruveta yritykselleen valitsemaan.

On myös yrityksiä jotka ovat tehneet ratkaisun lähteä hoitamaan kirjanpitoa exel-taulukko pohjalta. Tämäkin on täysin varteenotettava vaihtoehto, joka kuitenkin edellyttää hiukan parempaa tietoutta kirjanpidosta, koska tässä ei ole ohjelmaa ja sen tukea auttamassa ja opastamassa. Tässä vielä luetteloa tunnetuimmista kirjapito-ohjelmista netissä.

 • Tietosuunta
 • Datanimike
 • e-conomic
 • Netvisor
 • Passeli
 • EmCen
 • Merit Aktiva
 • Henix
 • NetBaron
 • Bitmill
 • Asteri
 • Visma

asteri

Ainekset toimivaan verkkosivuun!

slow or fast

Miten laatia toimivat verkkosivut, niin että sivujen käyttäjä kokee sivujen käyttämisen miellyttäväksi ja haluaa palata sivuille uudelleen? Tässä artikkelissa listaamme  ja käsittelemme muutamia tärkeitä asioita joiden ainakin tulisi olla kunnossa, jos toivoo sivujensa olevan miellyttävät käyttää.

Uskallanpa väittää että ykkösenä listalla tulee sivujen aktiivuus, toiminnallisuus ja se että sivujen päivityksestä huolehditaan säännöllisesti. Mielummin liian usein kuin liian harvoin, on hyvä nyrkkisääntö! Jos nettisivuilla ei ole mitään luettavaa, tekemistä tai aktivoivaa…miksi sinne edes mennä. Sivuilla tulisi minimissään olla noin 300 sanaa ja sivujen esittely, joka koukuttaa lukijan heti ensimetreiltä. Ei kukaan halua lukea tylsiä sivuja, joissa ei ole riittävästi sisältöä. Eli toisinsanoen käy sisältöäsi läpi säännöllisesti, tarkista että linkkisi ovat aktiivisia ja että sisältösi on ajantasalla, tämä on sääntö jota ei voi korostaa liikaa. Sivustojen tulee olla kuin elävä organismi, joka kasvaa ja kehittyy kokoajan luopuen turhasta sisällöstä tarpeen niin vaatiessa.

Toisena listalla on käyttäjäystävällisyys, tarkoittaen sitä että sivuilla ns. surffailevan on helppoa käyttää ko. sivuja ja sisältö on asianmukaista sekä helposti löydettävää. Nykyaikana ihmisillä ei ole aikaa tai kärsivällisyyttä etsiä tietoa, jonka pitäisi olla saatavilla vain yhdellä napin painalluksella. Sivujen tulisikin olla helposti muokattavia ja hallinnoitavia. Sisällönhallintajärjestelmän oikeanlainen valinta vaikuttaa myös paljon käyttäjäystävällisyyteen, joten siihen kannattaa paneutua huolellisesti! Mitkä ovat sivustosi tärkeimmät sivut ja missä sijaitsee kaikista hyödyllisin sisältö? Mieti sivuja käyttäjän näkökulmasta. Miksi, miten, milloin ja mihin ovat kaikki hyviä kysymyksiä esittää.

Kolmas, eikä suinkaan yhtään vähäpätöisempi asia on, mikäpä muukaan kuin TADAA, latausnopeus, asia joka saattaa saada sivuilla käyvän suorastaan raivohulluksi! Sivujen täytyy olla hyvin tehdyt ja optimoidut että ne toimisivat hyvin ja nopeasti. Edelleen palaan kakkoskohtaan, jossa mainitsin nykyihmisen olevan liian kärsimätön odotteluun.

Nyt tuleekin tärkeä asia, eli hakukoneoptimointi. Sivut joita ei ole linkitetty mihinkään tai niiden toiminta on muuten vain minimalistista, eivät todellakaan ole millään Top 10 listoilla. Se että ihmiset löytävät sivuston, on kuitenkin aika olennainen asia, vai mitä?

Viidentenä vaan ei vähäisimpänä, on sivujen selkeys. Liikaa ei kannata lähteä kikkailemaan…sama sääntö joka pätee myös muillakin elämän osa-alueilla. Eli kannattaa pitää mielessä, että grafiikan tulee olla selkeää ja käyttäjäystävällistä. Kuvien, otsikoiden ja erilaisten välimerkkien lisääminen pitkiin teksteihin pitää mielenkiinnon yllä, niin että lukija jaksaa keskittyä ja lukea tekstin loppuun saakka kyllästymättä.

 

 

Muotoilu, sekä urheilu yhdistettynä

Urheiluvarusteiden muotoilu. Oletko ikinä miettinyt, että myös niinkin arkisten asioiden kuten vaikkapa jalkapallokenkien (nappikset) takana on superlahjakkaita muotoilijoita? Kun puhutaan designista, se käytännössä käsittää lähes kaikki mahdolliset esineet sekä tavarat, mitä maa päällään kantaa. Ajattelimmekin tänään hieman käydä läpi näitä asioita urheilun näkökulmasta. On monenlaisia urheilijoita, mutta yksi enemmistö erottuu edukseen kuitenkin selkeästi. Olit sitten juoksija, jalkapalloilija, jääkiekkoilija, tai mikä muu tahansa urheilija, haluat että sinun varusteesi näyttävät hyvältä, sekä tuntuvat hyvältä!

Esimerkiksi jalkapallossa tähän on panostettu huimasti, sillä markkinoille tupsahtelee tämän tästä toinen toistaan hullumpia nappiksia. Jos olet esimerkiksi seurannut Cristiano Ronaldon taivalta kohti maailman huippua, olet varmasti huomannut hänen pitäneen jopa satoja erilaisia nappiksia uransa aikana. Ronaldollahan on sponsorisopimus Niken kanssa, joten hän saa sieltä suunnalta nappiksensa.

Juuri nyt 2014 pidetyissä Brasilian MM-kisoissa Nike lanseerasi isosti uuden nappulakenkänsä, Magista Obra. Tiedätkö mistä sana Magista tulee? Mepäs tiedämmekin! Kenkä luotiin alunperin keskikenttämiehille, koska kengän rakenne sopii tähän pelityyliin. Keskikentän moottorilta vaaditaan yleensä nopeaa suunnanmuutospeliä, joka vaatii liikkuvat, kevyet, sekä hyvin muotoillut nappulakengät. Nimi Magista sitten tulee nimistä Mario Götze & Andres Iniesta. Nämä kaksi herraa ovat tämän linjaston kasvot, eikä suotta. Molemmat ovat maailman huippuja, kun puhutaan pelinrakentajista.

Nike on vuosikymmenten saatossa tuonut upeaa muotoilua kenkien muodossa, niin urheilukentille, kuin sitten taas jokapäiväiseen arkeemme. Suosittelemmekin että vilkaiset esimerkiksi sivustoa Nike.com, sillä pystyt jopa sieltä suoraan tilaamaan itsellesi juuri sopivia kenkiä! Nikelle on myös tullut täksi vuodeksi uudistus, nimeltä ”NikeiD”. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että voit rakentaa oman unelmiesi kengän, Nike.com sivustolla. Sinulla on siis mahdollisuus rakentaa oma kenkäsi täysin alusta, ja voit halutessasi saada siihen vaikkama oman nimesi brodeerattuna! Kengän rakentaminen on helppoa, sinun tulee vain valita pohja, jonka jälkeen on vuorossa erilaisten logo, sekä värielementtien valitseminen.

Jos palaamme vielä hetkellisesti urheilun maailmaan, sekä siellä nähtävän muotoilun pariin, voimme mainita tietysti Niken suurimman kilpailijan, Adidaksen. Näillä kahdella miljardiluokan bisneksellä on aina pientä vastakkainasettelua, sillä molemmat ovat alansa suurimpia toimijoita. Adidas, sekä Nike ovat molemmat tunnettuja omaperäisistä muotoiluvalinnoistaan, sekä tietysti huippulaatuisista kengistä. Ei pidä kuitenkaan hätkähtää, sillä molemmat yhtiöt ovat brändänneet tuotteensa useisiin satoihin erilaisiin tavaroihin. Esimerkiksi T-paidat, reput, sukat, käytännössä kaikki vaatekappaleet mitä voit pukea päällesi, on molempien portfolioon kyllä hienosti sisällytetty.

Jääkiekossa tätä muotoilua ei valitettavasti niin paljon pääse näkymään, johtuen siitä, että suojat ovat peliasujen alla tietysti piilossa. On toki erilaisia luistimia, jossa muuten johtavimpia merkkejä ovat Bauer, sekä CCM. Nämä kaksi valmistajaa tekevät varmasti yli puolet maailman huippuluistimista. Luistimissa on vaan erittäin rajatut mahdollisuudet käyttää kovin luovaa muotoilua, joten valitettavasti jääkiekkoilijat joutuvat lähinnä värimaailman kanssa kikkailemaan, mikäli haluavat jotain hieman erilaista päälleen.

Mikäli sinä olet kiinnostunut muotoilusta, tai muuten vaan rakastat urheilua, otathan meihin välittömästi yhteyttä. Pyrimme kokoajan parantamaan suomalaista urheilukulttuuria, ja etsimmekin jatkuvalla syötöllä uusia huippuosaajia tämän ihanan perinteen pariin. Jos tunnet piston sydänmessäsi, sekä olet mielestäsi valmis työskentelemään täyspäiväisesti urheilun parissa, jätäthän yhteystietosi alla olevaan kommenttikenttään. Voit jättää esimerkiksi pelkän sähköpostiosoitteen, sillä tavoitamme sinut sitä kautta parhaiten.

Mikäli sinulla tulee lisäkysymyksiä, ethän epäröi ottaa meihin uudelleen yhteyttä. Mukavaa päivän jatkoa, sekä rauhallista joulun odotusta!

Joomla

Toisia pohjia on myös olemassa nettisivujen tekemiseen kuin WordPress, josta oli aiemmin puhetta. WordPress on ehkä kotisivu pohjista tunnetuin, mutta joomla ei tule paljoa perässä. Jos olet tekemässä blogi sivua, on wordpress siinä ehkä se helppo käyttöisempi ja parempi, mutta jos olet tekemässä kotisivu pakettia, kannattaa ehkä miettiä Joomla ratkaisuja. Joomla on todella tunnettu kotisivu pohja. Joomla on vaikuttanut markkinoilla jo monen monta vuotta, ja heillä on hyvin yksinkertainen mutta toimiva ratkaisu.

Tässä ei tarvita mitään casino peli logiikkaa, vaan ainoastaan maalaisjärkeä ja paljon sitä! Netti peli ja ennen kaikkea ne pelit joita pelisivustot tällä hetkellä tarjoavat ovat todella hyviä ja laadukkaita. Näissä yleensä käytetään jotain ratkasuja jotka eivät välttämättä aina ole niin helppo käyttöisiä. Jos on kyse pelisivustosta, jossa pelataan paljon erilaisia pelejä, saattaa helppo olla kaunista. Näin myös monella netticasino sivustolla on tänä päivänä. Pelisivustot tarjoavatkin hyviä casino bonuksia uusille asiakkailleen. Samaa logiikkaa käyttää myös kotisivu pohjana toimiva joomla. Tällä hetkellä Joomla on jopa suositumpi ratkaisu kuin kaikki muut, juuri sen takia, että se on todella yksinkertainen ja helppo käyttöinen. Monen pelisivustot yrittävät tähdätä juuri siihen, sillä se voi olla todella tärkeää saada mahtava ja toimiva netti peli paketti toimimaan omalla pelisivustolla. Tällä hetkellä voidaan miettiä jo sellaista ratkaisua, että netticasino tarjoaisi aina casino bonus etuja kun olet tekemässä talletusta. Löydä sinulle sopivin sivusto, klikkaamalla pelisivusto linkkiä! Olit sitten uusi tai vanha pelaaja. Panu teki eilen myös talletuksen Maxino netticasinolle, ei käynyt kortti tällä kertaa. Pokeri pöydässä istui varsinainen valas joka vei hänen rahat. Samat kävi minulle kun pelasin eilen rulettia.

WordPress

WordPress

Edellisissä artikkeleissa olemme kirjoitelleet kaikenlaisista kotisivustoihin ja tekniikkaan liittyvistä aiheista. Tänään kuitenkin otetaan askel ja harppaus eteenpäin ja ruvetaan kirjoittelemaan vähän siitä, mitä pohjia voit käyttää kun teet kotisivua. Kotisivu pohjia ja malleja on monia, yksi ehkä tunnetuimmista pohjista on ilman muuta wordpress. WordPressiä käyttää tänä päivänä meidän omien arvioiden mukaan miljoonat kotisivut. WordPress on todella helppo käyttöinen ja yleensä sitä käytetään niin kotisivujen kuin sitten blogien tekemiseen ja niiden päivittämiseen. Se on todella helppo tapa päivittää niin kotisivuja tai sitten blogia. Miten WordPress toimii? Käytännössä se toimii sillä tavalla että, kun olet ostanut domainin ja maksanut ylläpidon omistamallesi domainille, voi lisätä sinne täysin uusia kotisivu pohjia. Kotisivu pohja voi olla täysin tyhjä kun aloitat kotisivujen työstämisen. WordPress on yksi näistä pohjista.

Kun puhutaan kotisivuista ja muista mielenkiintoisista asioista, olemme myös huomanneet että peliala on yksi ala joka käyttää näitä pohjia heidän kotisivuille ja blogiin. Netti peleistä puheen ollen kävin itse asiassa eilen kokeilemassa vähän video-pokeri peliä ja kolikkopeli laitteita. Video-pokeri on tietysti mukava peli, mutta peliautomaatit ja ennen kaikkea video kolikkopeli tyyppisissä laitteissa voi voittaa enempi. Ennen kaikkea jackpot kolikkopeli laitteista voi saada jotain isompia voittoja. Minulla tietysti on haaveena voittaa jackpot kolikkopeli voitto, mutta ei sitä jackpot voittoa voi olettaa että se osuisi eikä minua harmita vaikka en voittaisikaan. Video-pokeri peli on siinä mielessä mukava pelata, koska jotkut netticasinot tarjoavat casino bonukset juuri siihen peliin. Ellei casino bonukset ole käytettävissä, pidän huolen siitä että minulla on ainakin ilmaiskierroksia joita voit netticasino sivustolla pyöritellä.

Hyvä tietää internetistä

Olemme jo pitkään ajatelleet kirjoittaa vähän internettiin ja siihen kuuluvia artikkeleita. Tällä kertaa teemme myös niin, sillä artikkelin pääsääntöinen tarkoitus ja aihe on hyvä tietää internetistä.

Internettiä käyttää miljardeja ihmisiä. Tällä hetkellä löytyy kotisivuja lähestulkoon joka lähtöön. Kannattaa kuitenkin olla aina valppaana kun käyttää internettiä. Ei kannata koskaan kertoa omia henkilötietoja, tunnuslukuja, salasanoja tai mitään muita tärkeitä tietoja.  Kannattaa aina pitää tiedot salassa! On hyvä myös käyttää jotain virustorjunta ohjelmia. Kotimaisista esim. f-secure on tuttu ja turvallinen ja hyvin luotettava. On olemassa myös toisia virustorjunta ohjelmia jos haluat kokeilla jotain kansainvälisiä.

Jos olet pelaamassa uhkapelejä netissä, pidä aina huoli siitä että pelaat turvallisella netticasino pelisivustolla. On olemassa niin paljon erilaisia pelisivustoja jotka eivät ole yhtä turvallisia kuin nämä kaikkein parhaimmat. Kannattaa olla aina varuillaan. Pelätä ei kannata, mutta on hyvä tiedostaa että internetissä kaikki ei välttämättä ole aina niin ruusuista kuten luvataan. Netticasinot ovat tänä päivänä aika turvallisia. Kaikkein turvallisimmat netticasinot ovat saaneet pelilisenssin joko Curacao saarelta tai sitten vastaavasti Maltalta. Nämä peliyhtiöt joilla ovat lisenssit näissä paikoissa tarjoavat yleensä ihan suhteellisen hyviä casino bonus tarjouksia ja casino kampanjoita. Parhaimmat casino kampanjat voit käydä lukemassa casino-bonukset.com sivustolta. Heillä on aina tarjolla järkeviä casino bonus tarjouksia ja löytävät aina hyviä netticasino sivustoja jossa voit käydä pelaamassa ja osallistua johonkin mielenkiintoiseen netticasino kampanjaan.

Netissä on olemassa myös todella hyviä ja turvallisia sivustoja joista voit käydä katsomassa video pätkiä. Yksi ehkä tunnetuimmista on youtube. On olemassa myös sivustoja jotka näyttävät videoita mutta ovat täynnä kaikenlaisia viruksia. Ole varuillasi kun surffailet netissä!

Google ja muut mielenkiintoiset asiat

12 AMDesign.fi – Google ja muut mielenkiintoiset asiat

Olin vähän tietokoneella ja googletin erilaisia asioita, kun silmääni pisti yksi todella mielenkiintoinen asia, nimittäin peliala ja Mega Fortune peli. Mega Fortune pelissä on jackpot lauennut vain muutama päivä sitten. Onnekas voittaja voitti n. 5,3 miljoonaa euroa. Pelissä on tunnetusti aina todella kovia jackpot voittoja. Tämä kyseinen peli on oma henkilökohtainen suosikki pelini. Pelissä voi pelata vaikka 1 sentin panoksella. Jos pelaat kaikkia linjoja, pelaat 25 linjalla. Itse pelaan aina 25 linjalla, koska silloin on voitto mahdollisuuksia monella linjalla. Pelissä voit pelata myös erilaisilla panoksilla. Jos haluat pelata kaikilla 25 linjoilla, voit panostaa esim. 1 sentin per linja, jolloin yksi kierros maksaa yhteensä 25 senttiä.

Jos haluat pelaa isommilla panoksilla, se onnistuu vallan mainiosti. Jos sinulla on esim. linja panoksena 2 senttiä, silloin kokonaispanos 25 linjalla on 50 senttiä, vastaavasti 4 senttiä niin silloin kierros maksaa 1 euron verran jos pelaat 25 linjalla. Mega Fortune pelissä voit voittaa Mega Jackpot voiton jo minimi panoksella. Voit myös voittaa muita jackpot voittoja kun pelaat Mega Fortune peliä. Pelissä on myös rapid jackpot ja major jackpot voitot. Nämä voitot eivät ole yhtä suuria kuin sitten mega jackpot. Rapid jackpot voitto on yleensä noin 1000 euron paikkeilla, vähän molemmin puolin. Major jackpot voitto voi olla aina 20.000 € asti aina sitten yli 100.000 € asti. Nämä kyseiset jackpot voitot ovat aina pelisivustokohtaisia. Joillakin sivustoilla voi olla eri suuruisia jackpot voittoja ja joillakin on suurempia, toisilla on pienempiä. Ei muuta kuin onnea peleihin!

Internetin kehitys ja laajakaistat

Internet on kehittynyt viime vuosien aikana todella paljon. Yksi todellinen kehitys on tapahtunut internet nopeuksien rintamalla. ADSL laajakaista löytyy tänä päivänä lähes joka kodista suomessa. Ei vaan laajakaista, vaan myös nopea laajakaista! Vielä 10-vuotta sitten oli todella vaikeaa löytää 10-megaa nopeampaa internet yhteyttä. Tänä päivä 10-megan yhteys on varsin tavallinen. Tänä päivänä löytyy verkkoja jotka ovat pitkälti yli 100-megaa. Tämä käytännössä on jo 10 kertaa nopeampi kuin 10-megan yhteys. Jos pelaat netissä pelejä, sanotaan nyt vaikka casino pelejä jollakin netticasino sivustolla, huomaat että mitä nopeampi nettiyhteys ja mitä nopeampi sinun tietokone on, sitä sujuvammin voit pyöritellä pelejä myös netissä! Tämä on kylmä totuus!

Viel 10-vuotta sitten harvalla oli tosiaan edes ASDL laajakaista yhteyttä. Silloin oli tavallinen puhelinyhteydellä kytketty modeemi tai IDSN modernia. Tänä päivänä kyseisiä liittymiä ei oikeastaan ole enää Suomessa tarjolla. Ruotsissa on kehitetty jo niin paljon, että jokaisella kodilla on internet yhteyes. Internet yhteys perustuu käytännössä siihen, että se luodaan puhelinkaistan kautta.

Mielenkiintoista on myös nähdä internetin kehitys, kuinka nopeasti kaikki menikään eteenpäin. Netticasinot ovat todella suosittuja tänä päivän, kun taas 10-vuotta sitten niitä ei ollut netissä kuin ihan muutamia. Jackpot pelit ovat kasvattaneet myös suosiotaan viimeisten vuosien aikana ja ylipäänsä kaikki automaattipelit, pöytäpelit ja muut casino pelit. Myös sovellukset casinolle ovat menneet todella paljon eteenpäin. Yksi uusimmista netticasino sivustoista on SuomiVegas, joka näyttää todella mielenkiintoiselta. Viimeisten vuosien aikana on tullut pelejä netticasino sivustoille jotka hipovat todellisuuden rajaa. Nämä sivustot ovat todella hurjan näköisiä. Kaikki kolikkopeli animaatiot ovat niin todellisen tuntuisia että pelielämämys netticasinolla on aivan omaa luokkaansa. SuomiVegas.com sivusto on yksi näistä sivustoista, jossa on todella mahtavia kolikkopeli automaatteja. SuomiVegas netticasino lanseerataan aivan tuota pikaa. Lue lisää klikkaamalla yllä näkyvää netticasino!